Info
Info
[ 1.1.2001, Mx ]

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava je združenie právnických osôb, ktorého akcionármi sú :

 • Mesto Rožňava
 • Cassovia BIC, s.r.o. Košice
Riadiacim orgánom RPIC je Riaditeľská rada:
 • Ing. Vladimír CHLEBO, CSc. - predseda
 • Pavol BURDIGA - člen
 • Ing. Ivan PEZLÁR - člen

Poslanie centra:

 1. Podpora malého a stredného podnikania (poradenstvo pre firmy aj začínajúcich podnikateľov)
 2. Spracovanie a realizácia projektov (podnikateľské zámery)
 3. Prenájom priestorov so zľavou pre začínajúcich podnikateľov (kancelárske a výrobné priestory, skladové priestory, ostatné plochy)
 4. Poskytovanie služieb (internet, kopírovacie práce, sekretárske práce ...)

Bonusy pre nájomcov:

 • Vyhradené bezplatné parkovanie
 • Napojenie na internet
 • Bezplatné poradenstvo v oblasti podnikania
 • Bezplatná reklama na exteriéri objektu PI
 • Poskytnutie aktuálnych zákonov
 • Bezplatné využitie kancelárie biznis centra
 • Bezplatné upratovanie prenajatých priestorov
 • Údržba - technický servis a ďalšie...