[ 12.8.2018 ]
Výberové konanie bude prebiehať v mesiaci november 2018, presný dátum a čas výberového konania bude záujemcom oznámené dodatočne na kontakt uvedený v prihláške - žiadosti.
[ 1.10.2017, Mx ]
Cenník nájmu a služieb (platný od 1. 10.2017)