Konkurz na výberové konanie na pozíciu riaditeľa RPIC - RV
[ 12.8.2018 ]

Regionálne poradenské a informačné centrum v Rožňave (ďalej lenRPIC-RV), vyhlasuje konkurz na výberové konanie na pozíciu riaditeľa RPIC- RV:

Prihlášky je možné zaslať najneskôr do 30.09.2018 na adresu Regionálneporadenské a informačné centrum Rožňava, Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava,alebo emailom na adresu sekretariat@rpicrv.sk .

Výberové konanie bude prebiehať v mesiaci november 2018, presný dátum ačas výberového konania bude záujemcom oznámené dodatočne na kontaktuvedený v prihláške - žiadosti.

Nástup na pozíciu riaditeľa RPIC - RV bude od 01.01.2019.

Predpoklady riaditeľa RPIC - RV:
  • vysokoškolské vzdelanie právnického alebo ekonomického smeru,
  • prax v príbuznom odbore minimálne 5 rokov,
  • skúsenosť s riadením firmy,
  • znalosť aspoň jedného svetového jazyka,
  • bezúhonnosť,
  • osobná a miestna znalosť mesta a regiónu,
  • kontakty na štátnu správu, samosprávu, bankovníctvo...,
  • znalosť práce s PC,
  • skúsenosť vo vzťahu k poradenstvu pre začínajúcich podnikateľov.