Prečo by si mali mestá vytvárať lokálne zelené dohody?

 

 

Ciele Európskej zelenej dohody sú v konečnom dôsledku realizované v mestách. Práve preto, mestá zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosiahnutí cieľov Európskej zelenej dohody, a to napríklad zapojením malých a stredných podnikateľov do transformácie ich podnikania na udržateľné podnikanie.

 

V Európskej únií sa nachádza viac ako 80 000 miest a obcí, ktoré sú poverené vytvárať čo najlepšie životné podmienky pre svojich obyvateľov. Vykonávajú 70 % právnych predpisov EÚ, spravujú tretinu verejných výdavkov a dve tretiny verejných investícií. Okrem toho sú zodpovedné za poskytovanie služieb pre svojich občanov.

 

Mestá a ich hospodárstvo budú hnacou silou obnovy, ktorá bude stimulovať rozvoj nových trhov s klimaticky neutrálnymi a obehovými výrobkami, dekarbonizáciu a modernizáciu energeticky náročných odvetví, vytváranie nových pracovných miest a rekvalifikáciu pracovnej sily.

 

Z týchto dôvodov sú mestá vyzvané, aby viedli transformáciu a zabezpečili dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody prostredníctvom konkrétnych opatrení na miestnej úrovni. Je dôležité aby si vytvorili vlastné plány ako koordinovať tieto opatrenia, vytvoriť komplexné riadiace štruktúry a celkový návod na to, ako dosiahnuť klimaticky neutrálnu EÚ.

 

V priebehu posledného desaťročia väčšina európskych miest vypracovala stratégie na riešenie environmentálnych, sociálnych a ekonomických výziev spojených s rýchlym rozvojom miest.

 

Napríklad medzi 2014 – 2020 implementovalo viac ako 680 miest stratégie udržateľného rozvoja v rámci politiky súdržnosti, ktoré sa zameriavajú na:

 

Teraz je čas na nás aby sme vytvorili Zelený akčný plán mesta Rožňava a vytvorili vlastnú zelenú stratégiu pre naše mesto, aby sme našej mladej generácií vytvorili čo najlepšie podmienky na život.

 

Zdroj: 

Lokálne zelené dohody

 

Tím RPIC RV

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.