Digitálne vouchery

Digitálne vouchery   „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery“ Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamil, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií […]

Počuli ste už o programe Kreatívna Európa (CREA)?

Počuli ste už o programe Kreatívna Európa (CREA)? Kreatívna Európa je program Európskej komisie na podporu kultúry a audiovizuálneho sektora.   V nadväznosti na predchádzajúci program Kreatívna Európa nová verzia programu Kreatívna Európa bude naďalej podporovať európske kultúrne a kreatívne odvetvia v období 2021 – 2027.   Program Kreatívna Európa, ktorého rozpočet sa v porovnaní […]

Počuli ste už o platforme Službo?

Počuli ste už o platforme Službo? „Platforma Službo je určená najmä podnikateľom, ktorí poskytujú služby ako priestor na ich propagáciu a uľahčenie pri hľadaní zákazníkov. Na druhej strane má spotrebiteľ možnosť si vyhľadať, porovnať a rezervovať službu u poskytovateľa služby.“ Službo je prvá komplexná platforma v oblasti služieb na Slovensku. Službo za Vás vyhľadá, porovná […]

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.