Kontakt
RPIC Rožňava - Podnikateľský inkubátor
Zakarpatská 19
048 03 Rožňava

tel: +421 905 213 067
tel: +421 918 785 258
e-mail: rpicrv@rpicrv.sk
web: www.rpicrv.sk