Online podujatie: Aktuálna finančná podpora pre MSP a región Gemer

 

Kedy: 22. február 2023 (streda) o 16:00 do 17:00

 Kde: prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Link pre pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA5ZWVlYzEtM2E2ZC00ZDM2LTg2ZTktYWE5ZDg4ZWRiZTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5b68cf2-035b-428d-87f6-f7384161306d%22%2c%22Oid%22%3a%22cb745c67-85c0-475f-81df-14d013bf458e%22%7d 

Kontaktná osoba: sekretariat@rpicrv.sk 

 

 

Pozývame Vás na online podujatie s názvom: Aktuálna finančná podpora pre MSP a región Gemer.

V rámci podujatia Vám od prezentujeme možnosti financovania, či už vo forme dotácií zo strany štátu alebo grantov EÚ.

Sme si vedomí ťažkej situácie, ktorej čelíte. Je našim cieľom Vám pomôcť a zdieľať s vami dôležité informácie o finančnej podpore pre podnikateľov, samosprávy a obce.

Podujatie je organizované v spolupráci s mestom Rožňava a CUE Gemer, v rámci implementácie projektu GAPSME, ktorý je spolufinancovaný EÚ.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Tím RPIC RV

 

 

 

 

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.