Projekt s názvom Zelený akčný plán pre cezhraničných malých a stredných podnikateľov začína!

 

Dňa 1. mája 2022 sa začal projekt so skratkou GAPSME v rámci výzvy s názvom Sociálne hospodárstvo a miestne zelené dohody podporujúce MSP, aby sa stali odolnejšími (ID: SMP-COSME-2021-RESILIENCE).

GAPSME sa stalo jedným z 8 projektov, ktoré sa budú implementovať ako Local Grean Deals projekty.

Projekt je kofinancovaný Európskou úniou a celkový predpokladaný rozpočet projektu na 18 mesiacov predstavuje suma 196,822.22 €.

Partnermi projektu sú Mesto Rožňava, Mesto Nyiregyháza, Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava a PRIMOM.

Jedným z primárnych cieľov projektu je vypracovanie implementačného návodu pre mestá v rámci Zeleného akčného plánu a vypracovanie šablón regionálnych zelených dohôd medzi mestami a podnikateľmi.

V rámci projektu Vám ponúkame bezplatné semináre v rámci, ktorých sa budeme napríklad venovať postupu písania Grantov, ktoré podnikateľom z Rožňavského regiónu, môžu finančne pomôcť pri transformácií ich podnikania na zelené podnikanie.

Pre viac informácií sledujte:

 

Team RPIC RV

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.