Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava v spolupráci s Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Maďarsko) sa zapojili do projektu s názvom Vypracovanie regionálneho akčného plánu na zlepšenie konkurenciechopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov.

Hlavným cieľom projektu je podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.