O nás

O nás

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava (v skratke RPIC Rožňava), ako združenie právnických osôb a zároveň nezávislá a nezisková organizácia, vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako významného faktora regionálneho rozvoja. Svoje služby a pomoc poskytuje klientom za účelom sociálno-ekonomického rozvoja v regióne Rožňava, demokratizácie spoločnosti v regióne a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr.

RPIC Rožňava bolo založené s podporou Mesta Rožňava a Cassovia BIC s.r.o. Košice s cieľom prispievať k rozvoju podnikateľských aktivít v meste Rožňava a v jeho regióne. Súhlas na členstvo Mesta Rožňava v združení bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 78/2001 dňa 24.4.2001. Následne bolo RPIC založené zakladateľskou zmluvou vyššie menovaných subjektov 10. mája 2001 a zároveň boli zakladajúci členmi združenia prijaté Stanovy RPIC.

Vlastná činnosť RPIC Rožňava bola zahájená realizáciou projektu „Výstavba Podnikateľského inkubátora v Rožňave“ v januári 2003, ale svoju praktickú činnosť v oblasti poskytovania poradenstva a služieb pre malých a stredných podnikateľov (MSP) činnosť zahájilo až v septembri 2003.

Zhromaždenie členov, ako hlavný orgán Združenia právnických osôb RPIC Rožňava, je tvorené nasledovnými subjektami:

Mesto Rožňava
Cassovia BIC s.r.o. Košice

Rada riaditeľov, Správna rada (SR), RPIC Rožňava je tvorená zástupcami jej členov a jej súčasné zloženie je:

Ing. Vladimír Chlebo CSc. – predseda
Michal Domik – člen
Ing. Ivan Pezlár – člen 

 

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra RPIC Rožňava vychádza z reálnych potrieb efektívnej činnosti zabezpečenia štandardných služieb pre cieľovú skupinu klientov – malých a stredných podnikateľov. V RPIC Rožňava pracujú traja interní pracovníci. Centrum spolupracuje približne s piatimi až desiatimi stálymi externými pracovníkmi. Pre zabezpečovanie efektívneho fungovania centra niektoré interné funkcie sú vhodne kumulované, tak aby všetky úseky dostatočne zabezpečovali služby pre cieľové skupiny klientov.

Poskytované služby

Poradenstvo

Podpora malého a stredného podnikania (poradenstvo pre firmy aj začínajúcich podnikateľov)

Projekty

Spracovanie a realizácia projektov (podnikateľské zámery)

Prenájom

Prenájom priestorov so zľavou pre začínajúcich podnikateľov (kancelárske a výrobné priestory, skladové priestory, ostatné plochy)

Služby

Poskytovanie služieb (internet, kopírovacie práce, sekretárske práce …)

Bonusy pre nájomcov:

O nás

Štatút RPIC

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava (v skratke RPIC Rožňava), ako združenie právnických osôb a zároveň nezávislá a nezisková organizácia, vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako významného faktora regionálneho rozvoja. Svoje služby a pomoc poskytuje klientom za účelom sociálno-ekonomického rozvoja v regióne Rožňavy, demokratizácie spoločnosti v regióne a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr.

RPIC Rožňava bolo založené s podporou Mesta Rožňava a Cassovia BIC s.r.o. Košice s cieľom prispievať k rozvoju podnikateľských aktivít v meste Rožňava a v jeho regióne. Súhlas na členstvo Mesta Rožňava v združení bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 78/2001 dňa 24.4.2001. Následne bolo RPIC založené zakladateľskou zmluvou vyššie menovaných subjektov 10. mája 2001 a zároveň boli zakladajúci členmi združenia prijaté Stanovy RPIC.

Vlastná činnosť RPIC Rožňava bola zahájená realizáciou projektu „Výstavba Podnikateľského inkubátora v Rožňave“ v januári 2003, ale svoju praktickú činnosť v oblasti poskytovania poradenstva a služieb pre malých a stredných podnikateľov (MSP) činnosť zahájilo až v septembri 2003.

Zhromaždenie členov, ako hlavný orgán Združenia právnických osôb RPIC Rožňava, je tvorené nasledovnými subjektami:

 • Mesto Rožňava
 • Cassovia BIC s.r.o. Košice

Rada riaditeľov, Správna rada (SR), RPIC Rožňava je tvorená zástupcami jej členov a jej súčasné zloženie je:

 • Ing. Vladimír Chlebo CSc. – predseda
 • Michal Domik – člen
 • Ing. Ivan Pezlár – člen 

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra RPIC Rožňava vychádza z reálnych potrieb efektívnej činnosti zabezpečenia štandardných služieb pre cieľovú skupinu klientov – malých a stredných podnikateľov. V RPIC Rožňava pracujú traja interní pracovníci. Centrum spolupracuje približne s piatimi až desiatimi stálymi externými pracovníkmi. Pre zabezpečovanie efektívneho fungovania centra niektoré interné funkcie sú vhodne kumulované, tak aby všetky úseky dostatočne zabezpečovali služby pre cieľové skupiny klientov.

Projektové oddelenie

Projektové oddelenie je zamerané na projekty financované z fondov EU, ako je Horizon Europe, Erasmus+, Interreg atď.

Hlavným účelom projektového oddelenia je hľadanie partnerov, vypracovanie návrhu a implementácia projektu. Pripravuje potrebnú dokumentáciu projektov, spolupracuje pri realizácii projektov s partnermi.

Vedúca projektového oddelenia:

Bc. SELECKA JANA
Projektový manažér 
selecka@rpicrv.sk

Projektový tím:

Bc. ALEXANDER PEZLAR

Mgr. MICHAELA DRENKOVÁ

V rámci našich aktivít sa venujeme príprave a implementácií projektov financovaných z fondov EÚ.

Našim celkovým cieľom je propagovať iniciatívy EÚ so zameraním na podnikanie.

Sekcia: ktorá sa bude týkať opisu tímu

Sekcia: ktorá sa týka predmetov záujmu

Poskytované služby

Poslanie centra:

 1. Podpora malého a stredného podnikania
  (poradenstvo pre firmy aj začínajúcich podnikateľov)
 2. Spracovanie a realizácia projektov
  (podnikateľské zámery)
 3. Prenájom priestorov so zľavou pre začínajúcich podnikateľov
  (kancelárske a výrobné priestory, skladové priestory, ostatné plochy)
 4. Poskytovanie služieb
  (internet, kopírovacie práce, sekretárske práce …)

Bonusy pre nájomcov:

 • Vyhradené bezplatné parkovanie
 • Napojenie na internet
 • Bezplatné poradenstvo v oblasti podnikania
 • Bezplatná reklama na exteriéri objektu PI
 • Poskytnutie aktuálnych zákonov
 • Bezplatné využitie kancelárie biznis centra
 • Bezplatné upratovanie prenajatých priestorov
 • Údržba – technický servis a ďalšie…

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.