Projekty

Projektové oddelenie

RPIC Rožňava sa okrem poskytovania služieb pre podnikateľov formou poradenstva venuje projektovej príprave a následnej implementácií. Náš tím poskytuje podporu podnikateľom pri hľadaní financovania prostredníctvom grantov a prípravy žiadosti o grant. Na druhej strane pracujeme na vlastných medzinárodných projektoch, ako je napr. náš projekt GAPSME, kde sa venujeme problematike zelených lokálnych dohôd spolu s mestom Rožňava.

  Tímová spolupráca

Cielom nášho projektového oddelenia je získať granty pre okres Rožňava. Našou prioritou je budovať medzinárodné partnerstvá a propagovať náš okres. Práve preto je dôležité vybudovať silný tím, ktorí je schopný spolupracovať a nasledovať spoločnú víziu. 

Náš tím si zakladá na kreativite, multifunkčnosti a pozitívnom prístupe. 

Tieto 3 črty vnímame ako najdôležitejšie pri príprave našich projektových návrhov a následnej implementácií projektu. 

 

              Granty

EÚ poskytuje finančné prostriedky na rôzne projekty a programy. Uplatňuje prísne pravidlá na zabezpečenie dôslednej kontroly využívania finančných prostriedkov a transparentného a zodpovedného vynakladania finančných prostriedkov.

Finančné prostriedky EÚ sa poskytujú v rôznych formách:

Jednou z nich sú granty – čiastočne financované EÚ a čiastočne z iných zdrojov, ktoré nájdete vďaka verejným oznámeniam známym ako výzvy na predkladanie návrhov.

 

            Naše aktivity

 

  • príprava žiadostí a projektových návrhov;
  • vyhľadávanie partnerov;
  • vytváranie medzinárodných konzorcií;
  • projektová implementácia;
  • koordinácia partnerov;
  • organizácia podujatí;
  • vlastný výskum;
  • právne poradenstvo pre podnikateľov a
  • propagácia okresu Rožňava.
 
 
 
 

Naše projekty

GAPSME

Vypracovanie zeleného akčného plánu pre cezhraničné MSP (skratka GAPSME) je projekt, ktorý má potenciál zvrátiť negatívnu trajektóriu environmentálneho správania maďarských a slovenských MSP.

KKVAT

Hlavným cieľom projektu bola podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. A to, formou vypracovania Akčného plánu a organizácia vzdelávacích workshopov pre MSP so zameraním na ich motiváciu participovať v projektoch financovaných z finančných prostriedkov EÚ.

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.