Vypracovanie zeleného akčného plánu pre cezhraničné MSP (#GAPSME)

Facebook
LinkedIn
Email

Vypracovanie zeleného akčného plánu pre cezhraničné MSP (skratka GAPSME) je projekt, ktorý má potenciál zvrátiť negatívnu trajektóriu environmentálneho správania maďarských a slovenských MSP.

Pevné partnerstvo

Konzorcium tvoria 4 partneri RPIC RV, mesto Rožňava, obec Nyíregyháza a PRIMOM, pričom ich partnerstvo nadväzuje na predchádzajúci projekt KKVAT a iné spoločné aktivity.

Informácie, poradenstvo a podpora

Nedostatočné a nízke povedomie o výhodách prechodu na ekologické podnikanie bolo označené za dôvod, prečo mnohé európske MSP nereagovali na takéto opatrenia. Napriek dlhodobým výhodám si prechod na efektívnejšie využívanie výrobných zdrojov vyžaduje zvýšené investície, na ktoré MSP nemusia byť finančne pripravené. Keďže malé a stredné podniky nemajú potrebné vedomosti a odborné znalosti, je potrebné začať ich vzdelávať a informovať. Z tohto dôvodu chceme slovenským a maďarským malým a stredným podnikom poskytnúť praktické informácie, rady a podporu, aby boli schopné zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov.

Upozornenie: Kofinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však výlučne názormi autora (autorov) a nemusia sa zhodovať s názormi Európskej únie alebo agentúry EISMEA. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zelená budúcnosť

Dva hlavné ciele projektu sú vypracovanie zeleného akčného plánu pre cezhraničné MSP a vytvorenie základov pre vypracovanie budúcich miestnych zelených dohôd vo forme šablón.

Zelené premeny miestneho hospodárstva

Náš plán

Zelený akčný plán bude vychádzať z nášho výskumu. Výsledky porovnáme aj s odborníkmi, nájdeme riešenie a odporúčania pre malé a stredné podniky, aby boli ekologickejšie. Opíšeme všetky kreatívne osvedčené postupy a riešenia týkajúce sa zeleného prechodu miestnej ekonomiky a spoločnosti, ktoré zozbierame počas výskumu a písania plánu a zozbierame počas organizovania workshopov. Zelený akčný plán bude obsahovať zoznam odporúčaní na replikáciu prístupu, ako riešiť zásady uvedené v blueprinte lokálnych zelených dohôd.

Jednou z hlavných priorít bude podpora digitalizácie a udržateľnosti podnikania v našich regiónoch na základe dohody medzi mestom/inkubátorom a MSP.

Novinky

Ostatné

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 „V nasledujúcom texte sa dozviete základné informácie o voľbách a spôsobe hlasovania, najdôležitejšie je vedieť, že každý volič si vyberie

Read More »
Ostatné

Projekt RISE

Nové partnerstvo a nový projekt RISE „RPIC RV figuruje ako partner projektu, najmä máme za úlohu pripraviť analýzu o dostupnej podpore podnikania v našom regióne,

Read More »

Partneri a spolupracovníci

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.