Nové partnerstvo a nový projekt RISE

„RPIC RV figuruje ako partner projektu, najmä máme za úlohu pripraviť analýzu o dostupnej podpore podnikania v našom regióne, analýzu potrieb MSP v oblasti potravín a nápojov v Rožňave, budeme spolupracovať na príprave osvedčených postupov a testovaní pripravených nástrojov s MSP v Rožňave a okolí. Veľmi sa tešíme z nového projektu a tešíme sa na výsledky, ktoré má potenciál priniesť do nášho regiónu.“ – Jana, projektový manažér. 

Názov projektu: Zvyšovanie kompetencií a zručností v menej rozvinutých podunajských regiónoch prostredníctvom prierezových inovácií v potravinárskom sektore

Akronym projektu: RISE

Projekt je podporovaný programom Interreg Danube Region, spolufinancovaný EÚ.

Zodpovedá 1. priorite programu Danube Region: Konkurencieschopnejší a inteligentnejší podunajský región.

Špecifickému cieľu 1. 2: Rozvoj zručností na podporu stratégií inteligentnej špecializácie, priemyselnej transformácie a prechodu na priemysel 4.0 vrátane medzisektorovej spolupráce

Rozpočet projektu: 2 062 153,14 EUR

Financovanie z programu Interreg: 1 649 722,48 EUR

Trvanie projektu: 1: január 2024 – jún 2026

Projektoví partneri: 11 projektových partnerov + 10 pridružených partnerov z 11 podunajských krajín

Vedúci partner: Pomurský technologický park

O projekte:

Projekt sa zameriava na riešenie kľúčovej potreby podporiť ekonomiku a vytvoriť pracovné príležitosti v regiónoch, ktoré čelia problémom pri udržiavaní kritickej ekonomickej infraštruktúry. Naše poslanie je jasné: zlepšiť podnikateľské kompetencie a zručnosti v odľahlých oblastiach prostredníctvom potenciálu pre inovácie v potravinárskom priemysle a reakcie na súčasné globálne výzvy.

Celkovým cieľom projektu RISE je zlepšenie podnikateľských schopností a zručností v zapojených regiónoch prostredníctvom inovácií v oblasti potravín a nápojov s cieľom zeefektívniť medzinárodnú výmenu poznatkov, ktoré budu zjednotené na jednom mieste, a to do PROGRAMU TRANSNACIONÁLNEHO MENTORSTVA s cieľom zvýšiť zručnosti a schopnosti: 

(1) regionálnych mentorov v partnerských regiónoch a 

(2) malých a stredných podnikateľov v oblasti potravín a nápojov 

v krížových sektorových témach so zameraním na digitálne, energeticky úsporné a udržateľné vylepšenia obehových technológií v oblasti potravín a nápojov.

RPIC RV figuruje ako partner projektu, najmä máme za úlohu pripraviť analýzu o dostupnej podpore podnikania v našom regióne, analýzu potrieb MSP v oblasti potravín a nápojov v Rožňave, budeme spolupracovať na príprave osvedčených postupov a testovaní pripravených nástrojov s MSP v Rožňave a okolí. Sme koordinátorom aktivity 2.2, ktorá sa týka prípravy a implementácie propagačnej kampane vo všetkých zapojených regiónoch. Budeme organizátormi ale aj účastníkmi viacerých vzdelávacích podujatí pre budúcich mentorov. Čaká nás veľa vzdelávania, ktoré nás obohatí o nové zručnosti a schopnosti v oblasti podpori podnikania v našom regióne, za čo sme nesmierne šťastní a celý náš tím sa teší na nové výzvy a medzinárodnú spoluprácu. 

 

Viac informácií o projekte si môžete prečítať na oficiálnej webovej stránke projektu.

 

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.