Naša pomoc pre Vaše podnikateľské plány
Poskytujeme priamu aj nepriamu podporu, poradenstvo a dlhodobú starostlivosť existujúcim, ako aj novozaloženým malým a stredným podnikom.
Poskytované služby
Naša pomoc pre Vaše podnikateľské plány
Poskytujeme priamu aj nepriamu podporu, poradenstvo a dlhodobú starostlivosť existujúcim, ako aj novozaloženým malým a stredným podnikom.
Poskytované služby
Naša pomoc pre Vaše podnikateľské plány
Poskytujeme priamu aj nepriamu podporu, poradenstvo a dlhodobú starostlivosť existujúcim, ako aj novozaloženým malým a stredným podnikom.
Poskytované služby
Previous
Next
Podpora malého a stredného podnikania

Poradenstvo pre firmy aj začínajúcich podnikateľov

Prenájom priestorov so zľavou pre začínajúcich podnikateľov

Kancelárske a výrobné priestory, skladové priestory, ostatné plochy

Poskytovanie služieb

Internet, kopírovacie práce, sekretárske práce ...

Poskytované služby

Poskytujeme poradenstvo a služby pre záujemcov v oblasti zakladania MSP, usmerňujeme nové podnikateľské aktivity, organizujeme rekvalifikačné kurzy a iné.

Podpora malého a stredného podnikania

(poradenstvo pre firmy aj začínajúcich podnikateľov)

Prenájom priestorov so zľavou pre začínajúcich podnikateľov

(kancelárske a výrobné priestory, skladové priestory, ostatné plochy)

Spracovanie a realizácia projektov

(podnikateľské zámery)

Poskytovanie služieb

(internet, kopírovacie práce, sekretárske práce ...)

Podnikateľský inkubátor

RPIC Rožňava

Podnikateľský inkubátor v Rožňave je jedným zo siete inkubátorov na Slovensku, ktoré boli v poslednom období realizované za finančnej pomoci Európskej únie v rámci programu PHARE.

Kto sme?

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava
(v skratke RPIC Rožňava)

Ako združenie právnických osôb a zároveň nezávislá a nezisková organizácia, vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako významného faktora regionálneho rozvoja. Svoje služby a pomoc poskytuje klientom za účelom sociálno-ekonomického rozvoja v regióne Rožňavy, demokratizácie spoločnosti v regióne a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr.