Poskytujeme priamu aj nepriamu podporu,
poradenstvo a dlhodobú starostlivosť
existujúcim, ako aj novozaloženým
malým a stredným podnikom
Priestor pre Vaše podnikanie
V Podnikateľskom inkubátore poskytujeme priestory vhodné pre rozvoj Vašich podnikateľských aktivít a plánov
Novinky
[ .. ]
[ .. ]
[ .. ]
Aktuálne výzvy
[ .. ]
[ .. ]
[ .. ]