Zapojte sa do iniciatívy Lokálna zelená dohoda s mestom Rožňava!
Lokálna zelená dohoda (LGD) je dohoda medzi mestom a podnikateľom, lokálnymi organizáciami a ostatnými zainteresovanými stranami. V rámci ktorej mesto motivuje druhú stranu dohody prispievať k zelenej stratégií mesta.
Viac informácií
Vypracovanie projektovej žiadosti
Kľúčom k získaniu dotácie formou grantu je kvalitné vypracovanie projektovej žiadosti. V našom tíme si uvedomuje, že príprava projektu je náročná a preto vám veľmi radi pomôžeme a vypracujeme projekt za vás. Pomôžeme Vám na základe vašich predstáv vybrať vhodnú výzvu a prispôsobiť jej váš projekt resp. projektovú žiadosť. Poďme spolu do toho a získajme granty!
službo.sk
Vypracovanie zeleného akčného plánu pre cezhraničné MSP (#GAPSME #LGD)
Zelený akčný plán bude obsahovať zoznam odporúčaní na replikáciu prístupu, ako riešiť zásady uvedené v blueprinte lokálnych zelených dohôd.
Viac informácií
Akčný plán na zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov (#KKVAT)
Regionálny akčný plán sa zaoberá riešením množstva prekážok, ktorým čelia MSP. Cieľom akčného plánu je posilnenie cezhraničnej bilaterálnej spolupráce, výmena skúseností a zlepšenie medzi-inštitucionálnej spolupráce.
Viac informácií
Naša pomoc pre Vaše podnikateľské plány
Poskytujeme priamu aj nepriamu podporu, poradenstvo a dlhodobú starostlivosť existujúcim, ako aj novozaloženým malým a stredným podnikom. Náš tím poskytuje podporu podnikateľom pri hľadaní financovania prostredníctvom grantov a prípravy žiadosti o grant.
Viac informácií
Previous slide
Next slide

Novinky

Ostatné

Projekt RISE

Nové partnerstvo a nový projekt RISE „RPIC RV figuruje ako partner projektu, najmä máme za úlohu pripraviť analýzu o dostupnej podpore podnikania v našom regióne,

Čítať viac >
Ostatné

Digitálne vouchery

Digitálne vouchery   „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery“ Úrad vlády Slovenskej republiky

Čítať viac >
GAPSME

Európska zelená dohoda

Európska zelená dohoda   Budúcnosť Európy závisí od zdravej planéty. Krajiny EÚ sa zaviazali dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, a splniť tak svoje záväzky

Čítať viac >

Podnikateľský inkubátor

RPIC Rožňava

Podnikateľský inkubátor v Rožňave je jedným zo siete inkubátorov na Slovensku, ktoré boli v poslednom období realizované za finančnej pomoci Európskej únie v rámci programu PHARE.

Kto sme?

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava
(v skratke RPIC Rožňava)

Ako združenie právnických osôb a zároveň nezávislá a nezisková organizácia, vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako významného faktora regionálneho rozvoja. Svoje služby a pomoc poskytuje klientom za účelom sociálno-ekonomického rozvoja v regióne Rožňavy, demokratizácie spoločnosti v regióne a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr.

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.