Regionálna investičná pomoc pre podnikateľov

„Vedeli ste o tom, že ako podnikateľ máte možnosť žiadať dotáciu z Ministerstva hospodárstva, ktorá je určená napríklad na zriadenie novej prevádzky, rozšírenie kapacít či diverzifikáciu výroby a služieb?“

Vo všeobecnosti je Regionálna investičná pomoc určená na podporu konkurencieschopnosti a znižovania regionálnych rozdielov.

Podpora z Regionálnej investičnej pomoci je určená podnikateľom, teda právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí podnikajú na Slovensku a sú zapísaní v živnostenskom alebo obchodnom registri.

 

Na aké aktivity môžem žiadať dotáciu?

Podporené budú nasledujúce oblasti:

 

Počiatočná investícia musí byť zameraná na jednu z aktivít:

 

Konkrétne formy pomoci:

 

Výška maximálnej investičnej pomoci:

 

Ak budeš o pomoc žiadať ako mikro alebo malý podnik, môžeš dostať o 20 % viac, v prípade stredného podniku je to 10 % vyššia suma.

 Takisto, v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu sa maximálna intenzita pomoci zvýši o 10 %. Táto podmienka platí pre nasledovné regióny:

 

Žiadosť o investičnú pomoc je možné podať celoročne.

 

Viac informácií:  

 

Tím RPIC RV

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.