Podnikateľský inkubátor

Podnikateľský inkubátor v Rožňave je jedným zo siete inkubátorov na Slovensku, ktoré boli v poslednom období realizované za finančnej pomoci Európskej únie v rámci programu PHARE.

Poslanie podnikateľského inkubátora

Podnikateľský inkubátor (PI) je miesto, kde sa koncentrujú novovytvorené podniky na limitovanom priestore. Hlavným poslaním podnikateľského inkubátora je svojimi službami aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery v rámci preferencie daného regiónu a poskytovať im dlhodobú starostlivosť.

Cieľ podnikateľského inkubátora

Cieľom podnikateľského inkubátora je zvýšiť šancu prežitia novovytvorených podnikov a podporovať rast prostredníctvom poskytovania:

prenájmu priestorov na podnikanie za nižšie nájomné ako je bežné v danej lokalite

spoločnej technickej infraštruktúry (telefón, fax, kopírka, prístup k internetu a PC, služby spoločného sekretariátu a pod.)

odborných poradenských služieb a vzdelávania

Aktivity podnikateľského inkubátora

Aktivity podnikateľského inkubátora sú orientované na podporu malých a stredných podnikateľov. Podnikateľský inkubátor zastrešuje nové firmy počas prvých rokov ich existencie. Zmierňuje dopady trhového hospodárstva, učí tieto firmy vyvarovať sa rôznych chýb. Poskytuje im nielen priestory na podnikanie za prijateľnejšie ceny ako sú na trhu, ale aj rôzne iné služby za poplatok.

Kritériá výberu inkubátorovej firmy
 • stupeň inovatívnosti projektu
 • realizovateľnosť projektu
 • pridaná hodnota
 • skúsenosti žiadateľa (napr. manažérske kvality, vlastné zdroje, schopnosť kooperácie, atď.)
 • ekonomické hodnotenie projektu
Typy podnikateľských inkubátorov

Technologický inkubátor je zameraný na podnikateľské projekty s vysokou technologickou úrovňou. Prepojenie s výskumnými inštitúciami, priemyslom a malými a strednými podnikmi poskytuje efektívnu podporu projektom orientovaným na výskum a vývoj.

Klasický inkubátor je zameraný na poskytovanie kancelárskych a výrobných priestorov a kapacít, technickej infraštruktúry, ako aj vybraných služieb malým podnikom, aby výrazne stúpli ich šance na podnikateľský úspech v priebehu počiatočnej fázy ich vývoja.

Služby poskytované v podnikateľských inkubátorocoh
 • ekonomické a účtovnícke poradenstvo
 • poradenstvo pri financovaní projektov
 • spoločná účasť na výstavách
 • iniciovanie vzájomnej spolupráce
 • právne poradenstvo
 • vedenie účtovníctva
 • colné poradenstvo
 • implementácia systémov riadenia kvality
 • technologické poradenstvo
 • vyhodnocovanie projektov pre rizikové financovanie
Výhody podnikateľských inkubátorov pre klientov
 • dlhodobá starostlivosť o klientov
 • finančná podpora klientov
 • technická podpora klientov
 • poradenstvo vykonávané internými a externými poradcami
 • školiaca činnosť a školiace programy
 • konferencie a semináre na rôznych úrovniach

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.