Zelený akčný plán mesta Rožňava

„Naša zelená budúcnosť, aby mohli občania Rožňavy žiť zdravý a kvalitný život v zelenom, odolnom a inkluzívnom meste Rožňava, ktoré je adaptované na zmenu klímy.“

 

 

Vytvorenie Zeleného akčného plánu považujeme za kľúčové pre budúcu implementáciu aktivít v okrese Rožňava na podporu malých a stredných podnikov pri ich transformácií na udržateľné podniky. Mesto Rožňava nedisponuje momentálne žiadnym dokumentom, ktorý by mal v sebe ukotvenú zelenú politiku mesta na nadchádzajúce roky 2024 až 2030.

Na aplikovanie iniciatív Európskej komisie v meste Rožňava je potrebné v prvom rade pripraviť podklady, preto sme sa rozhodli pripraviť Zelený akčný plán mesta Rožňava.

Víziou plánu je umožniť občanom mesta Rožňava užívať si zdravý a kvalitný život v zelenom odolnom a inkluzívnom meste Rožňava, ktoré rozumne využíva zdroje. Vnímame, že veľmi dôležitými aktérmi pre rozvoj regiónu sú malé a stredné podniky, ktoré chceme podporovať a motivovať k transformácií ich podnikania na udržateľné.

V pláne sa venujeme návrhom na postup mesta v oblasti zelených politík, finančnej stratégií na realizáciu opatrení zmierňujúcich klimatickú krízu atď.

Zelený akčný plán mesta Rožňava je súčasťou výstupu číslo 5 s názvom Zelený akčný plán pre cezhraničné malé a stredné podniky (výstup D2.2) projektu číslo 101074091 so skratkou GAPSME.

Projekt Vypracovanie zeleného akčného plánu pre cezhraničné MSP je projekt, ktorého cieľom je podporiť malých a stredných podnikateľov v regióne Rožňava (SK) a Nyíregyháza (HU) pri transformácii ich podnikov na udržateľné resp. ekologické. Tento cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom vytvorenia zeleného akčného plánu mesta Rožňava.

ZELENÝ AKČNÝ PLÁN MESTA ROŽŇAVA NA STIAHNUTIE TU.

 

Tím RPIC RV

 

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.