Vypracovanie Akčného plánu na zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov (#KKVAT)

Facebook
LinkedIn
Email

V rámci programu Interreg Slovakia-Hungary (Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme) Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava v partnerstve s Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata od 1. apríla 2021 riešilo spoločný projekt pod názvom „Vypracovanie regionálneho akčného plánu na zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov“.
(Registračné číslo projektu: FMP-E/2001/4.1/022) #KKVAT

Partneri projektu

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom projektu bola podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

A to, formou vypracovania Akčného plánu a organizácia vzdelávacích workshopov pre MSP so zameraním na ich motiváciu participovať v projektoch financovaných z finančných prostriedkov EÚ.

Náš plán

Napísali o nás

Tlačová správa zverejnená v Rožňavských novinách zo dňa 10. novembra 2021.

Článok

Akčný plán má slúžiť ako príručka a pomôcka pre malých a stredných podnikateľov, ktorá ma pomôcť zlepšiť konkurencieschopnosť a efektívnosť MSP v slovensko-maďarskom pohraničnom území.

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.