Vypracovanie Akčného plánu na zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov (KKVAT)

Facebook
Twitter
Email

(Registračné číslo projektu: FMP-E/2001/4.1/022) #KKVAT

Partneri projektu

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom projektu bola podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

A to, formou vypracovania Akčného plánu a organizácia vzdelávacích workshopov pre MSP so zameraním na ich motiváciu participovať v projektoch financovaných z finančných prostriedkov EÚ.

Náš plán