Podujatie: Prinesme Granty do okresu Rožňava

Kedy: 28. júna 2023 o 16:30

Kde: KC Kláštor, Betliarska 74/2, Rožňava

Registrácia:  https://forms.gle/6AbycahJihuPcah59

„Hľadáte granty a dotácie pre svoju organizáciu alebo podnikanie? Chceli by ste vedieť ako môžete získať eurofondy? Na tieto a mnoho ďalších otázok Vám zodpovedia odborníci zo sveta grantov 28. júna v stredu o 16:30 v KC Kláštor, Betliarska 74/2, Rožňava.“

 

dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie s názvom Prinesme Granty do okresu Rožňava, ktorý je organizovaný prostredníctvom projektu GAPSME, ktorého partnerom je mesto Rožňava, mesto Nyiregyháza, RPIC RV a PRIMON.

Príďte si posedieť na kávu do KC Kláštor v Rožňave a vypočujte si odborníkov zo sveta grantov. Načerpajte aktuálne informácie zo sveta Grantov a otvorte svojim aktivitám nové možnosti.

 

Program:

  1. Privítanie
  2. Tomáš Pavlík grantUP – Aktuálne výzvy vo svete grantov

Coffee break

  1. Ivan Pezlar RPIC RV – Ako to funguje v praxi?
  2. Záver

 

Predstavme si bližšie prezentujúcich:

 

„Viac ako 9 rokov pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach, kde sa podieľa na vývoji medzinárodných inovačných a výskumných a vývojových projektov. Momentálne pôsobí v Univerzitnom vedeckom parku Technicom ako poradca Enterprise Europe Network pre finančné nástroje EÚ. Založil online magazín a podcast grantUP, ktorý zrozumiteľným spôsobom komunikuje grantové témy. Od roku 2022 pôsobí ako Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa na Slovensku v oblasti digitalizácie.“

 

 

 

 

Riaditeľ RPIC-Rožňava. Od roku 1993 pracoval na príprave a riadení viac ako 100 projektov financovaných z fondov EÚ, národných fondov a iných verejných zdrojov. Jeho kariéra v oblasti riadenia európskych projektov trvá od roku 1993 a podieľal sa na príprave európskych (predvstupových) [Phare, Sapard, ISPA], ako aj výskumno-vývojových [VaV] projektov v rámcových programoch (6., 7. RP) a napokon aj Horizont Európa. Od roku 2018 sa ako zamestnanec UPJŠ priamo podieľa na príprave, realizácii a monitorovaní viacerých projektov.“

 

 

 

Podujatie je organizované prostredníctvom projektu GAPSME , v spolupráci s:

Tešíme sa na Vás!

Tím RPIC RV

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.