Zapojte sa do iniciatívy Lokálna zelená dohoda s mestom Rožňava!

 

 

Lokálna zelená dohoda (LGD) je dohoda medzi mestom a podnikateľom, lokálnymi organizáciami a ostatnými zainteresovanými stranami. V rámci ktorej mesto motivuje druhú stranu dohody prispievať k zelenej stratégií mesta.

 

Príklad: Mesto poskytne finančný prostriedok vo forme príspevku a podnikateľ sa zaviaže za špecificky stanovené obdobie pretransformovať svoje podnikanie na udržateľné, konkrétne formou využívania digitálnych technológií. Čím prispeje k zelenej stratégií mesta a pomôže mestu dosiahnuť svoje strategické ciele v oblasti zelenej politiky.

 

Prečo táto iniciatíva vznikla?

 

Európska komisia si prostredníctvom Zelenej dohody EÚ stanovila ambiciózny cieľ, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa je zabezpečiť, aby 80 000 miest a obcí EÚ vypracovalo plány na realizáciu myšlienky zelenej dohody na miestnej úrovni prostredníctvom miestnych zelených dohôd. Na pomoc mestám a obciam prichádza iniciatíva Intelligent Cities Challenge (ICC) publikáciu Local Green Deals – A Blueprint for Action (Miestne zelené dohody – plán činnosti).

 

Mesto Rožňava sa stalo súčasťou tejto iniciatívy a pripravuje vlastné lokálne zelené dohody a zelenú stratégiu mesta, ktorá bude publikovaná a prezentovaná v druhej polovici roka 2023.

 

Ak ste malým a stredným podnikateľom a zaujala Vás táto iniciatíva, dajte nám vedieť a zapojte sa!

 

Tím RPIC RV

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.