Zelená podnikom – dotácie na obnoviteľnú energiu pre podniky

 

„Podniky budú môcť v rámci projektu „Zelená podnikom“, získať až 50 000 € vo forme poukážky na inštaláciu fotovoltiky, tepelného čerpadla a ďalších obnoviteľných zdrojov energie.“

 

 

Firmy môžu rátať s podporou vlastnej výroby zelenej energie z nového Programu Slovensko. Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bude podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v nových eurofondoch realizovaná cez výzvy aj formou poukážok. Poukážková forma pomoci je oproti klasickým grantovým výzvam podstatne jednoduchšia. Výška poukážky zatiaľ nie je jasne stanovená, no podľa informácií zo SIEA by mal byť limit 50 000 € na jednu firmu, pričom podnikateľ môže podať aj viac žiadostí na viac zariadení.

 

Podporené budú zariadenia využívajúce veternú, slnečnú a geotermálnu energiu, energiu z okolia, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, bioplyn a biomasu. Prioritne budú podporované projekty s prednostným využitím vyrobeného tepla, chladu či elektriny a projekty s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami.

 

Projekty  musia splniť zásadu „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Taxonómii udržateľných investícií. Je to mechanizmus, ktorý hodnotí, či daná investícia prispieva k najmenej jednému zo šiestich definovaných environmentálnych cieľov a zároveň nesmie „výrazne narušiť“ ani jeden z nich.

 

Z nových eurofondov má byť v rámci projektu „Zelená podnikom“ rozdelených minimálne 55 miliónov eur. Pomoc je určená pre živnostníkov a malé a stredné firmy, pričom finančnú podporu by takto malo získať až 1330 podnikov.

 

Výzva je aktuálne v štádiu príprav a spustenie je naplánované na túto jeseň 2023.

 

Viac informácií a zdroje:

EUROACTIV.sk – Firmy majú dostať dotácie na obnoviteľnú energiu z nových aj starých eurofondov

Grantexpert.sk – Zelená podnikom – granty na inštaláciu fotovoltiky a ďalších OZE

 

Tím RPIC RV

 

 

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.