Konferencia: Zelená budúcnosť okresu Rožňava

 

„Mesto Rožňava ako partner projektu GAPSME v spolupráci s Regionálnym poradenským a informačným centrom v Rožňave zorganizovalo dňa 13.10.2023 záverečnú medzinárodnú konferenciu pod názvom: Zelená budúcnosť okresu Rožňava.“

 

 

Konferencia sa konala v spoločenskej sále Radnice na Námestí baníkov v Rožňave. Konferenciu otvoril primátor mesta Rožňava Michal Domik, ktorý privítal všetkých prítomných. Nasledovali prednášky prizvaných hostí – odborníkov na problematiku zeleného podnikania v kontexte fungovania malých a stredných podnikateľov a samospráv:

Počas konferencie sa v spoločenských priestoroch prezentovali s ochutnávkami svojich produktov lokálne firmy: Rosenau s.r.o. – firma s novootvorenou prevádzkou Baretka na Námestí baníkov (kaviareň, cukráreň), firma Padmé Roastery, s.r.o.  – rodinná pražiareň kávy, AGREX s.r.o. – prevádzkovateľ reštaurácie Tri ruže na Námestí baníkov.

Účastníkmi konferencie boli študenti stredných škôl z Rožňavy (Gymnázium Rožňava, Obchodná akadémia Rožňava, Stredná odborná škola technická Rožňava) spolu s pedagógmi, zástupcovia samospráv z okresu Rožňava, zástupcovia Okresného úradu v Rožňave, delegácia z partnerského mesta Nyiregyháza, vedenie Mesta Rožňava, poslanci a členovia komisií mestského zastupiteľstva, ostatná široká verejnosť. Spolu s organizátormi a prednášajúcimi sa konferencie zúčastnilo približne 75 osôb.

O konaní konferencie bola verejnosť informovaná prostredníctvom FB stránky mesta Rožňava, plagátmi, osobnými a mailovými pozvánkami.

Z konferencie bola odvysielaná reportáž v rožňavskej televízii RVTV:

https://www.facebook.com/roznavskatelevizia/videos/334455212462454/

Po oficiálnom ukončení konferencie nasledovala záverečná neformálna diskusia. Predovšetkým študenti komunikovali s prednášajúcimi a vymieňali si vzájomné kontakty, keďže tieto témy rezonujú aj v ich študentských prácach. Predstaviteľov samosprávy zaujali možnosti získavania nových alternatívnych zdrojov energie, čo by bolo významným prínosom nielen pre mesto, ale pre celý región. Podnikatelia reagovali na možnosti poskytnutia poradenstva zo strany profesionálnych inštitúcií.

Celkovo môžeme priebeh a dopad konferencie hodnotiť pozitívne. Vysoký záujem verejnosti a aktívne zapájanie sa do diskusie bolo dôkazom, že táto téma verejnosť zaujíma a je vysoký dopyt po informáciách a odborných fórach k tejto problematike.

Tím RPIC RV a Mesto Rožňava

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.