Regionálny akčný plán pre zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov

Regionálny akčný plán pre zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov Regionálny akčný plán pre zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov bol vytvorený v rámci projektu pod názvom „Vypracovanie regionálneho akčného plánu na zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov“, prostredníctvom programu Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť. Registračné číslo projektu: FMP-E/2001. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov […]