Zelený akčný plán mesta Rožňava

Zelený akčný plán mesta Rožňava „Naša zelená budúcnosť, aby mohli občania Rožňavy žiť zdravý a kvalitný život v zelenom, odolnom a inkluzívnom meste Rožňava, ktoré je adaptované na zmenu klímy.“     Vytvorenie Zeleného akčného plánu považujeme za kľúčové pre budúcu implementáciu aktivít v okrese Rožňava na podporu malých a stredných podnikov pri ich transformácií […]

Regionálny akčný plán pre zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov

Regionálny akčný plán pre zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov Regionálny akčný plán pre zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov bol vytvorený v rámci projektu pod názvom „Vypracovanie regionálneho akčného plánu na zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov“, prostredníctvom programu Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť. Registračné číslo projektu: FMP-E/2001. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov […]

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.