Podpora podnikateľov v čase energetickej krízy.

Podpora podnikateľov v čase energetickej krízy. „Vedeli ste, že ako podnikateľ máte možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc v čase krízy?“ Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu inovujme.sk vyhlásila novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0.     Jedná sa o finančnú pomoc vo výške od 2 000 € do 15 000 €. SIEA preplatí 85 % celkových výdavkov […]

POČULI STE UŽ O SKRATKE ESG? ČO TO ZNAMENÁ PRE PODNIKATEĽA?

POČULI STE UŽ O SKRATKE ESG? ČO TO ZNAMENÁ PRE PODNIKATEĽA? Klimatická kríza, ako akútny problém dneška sa začína naplno prejavovať, a to nie len vo zmenách v životnom prostredí, ale taktiež v procese kreovania politík, zákonov a opatrení. Jedným z týchto „opatrení“ je aj zavedenie kritérií ESG, ktoré vyjadrujú prestíž a celkovú životaschopnosť podnikateľa. Za zmienku stojí aj fakt, že […]

NAČO BY SOM SA MAL/MALA ZAMERAŤ PRI TRANSFORMÁCIÍ SVOJHO PODNIKANIA NA UDRŽATELNEJŠIE?

NAČO BY SOM SA MAL/MALA ZAMERAŤ PRI TRANSFORMÁCIÍ SVOJHO PODNIKANIA NA UDRŽATELNEJŠIE?   Ako sa hovorí „so zmenou prichádza príležitosť“. Keďže sa svet mení, chápeme, že podnikatelia čelia novým výzvam, ako je transformácia podnikania na udržateľnejšie a zelenšie. Jednou z našich priorít je podpora našich podnikateľov v pochopení a konaní pri prechode na zníženie emisií a pomáhať im pri dosahovaní […]

Projekt s názvom Zelený akčný plán pre cezhraničných malých a stredných podnikateľov začína!

Projekt s názvom Zelený akčný plán pre cezhraničných malých a stredných podnikateľov začína!   Dňa 1. mája 2022 sa začal projekt so skratkou GAPSME v rámci výzvy s názvom Sociálne hospodárstvo a miestne zelené dohody podporujúce MSP, aby sa stali odolnejšími (ID: SMP-COSME-2021-RESILIENCE). GAPSME sa stalo jedným z 8 projektov, ktoré sa budú implementovať ako Local Grean […]