Prečo by si mali mestá vytvárať lokálne zelené dohody?

Prečo by si mali mestá vytvárať lokálne zelené dohody?     Ciele Európskej zelenej dohody sú v konečnom dôsledku realizované v mestách. Práve preto, mestá zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosiahnutí cieľov Európskej zelenej dohody, a to napríklad zapojením malých a stredných podnikateľov do transformácie ich podnikania na udržateľné podnikanie.   V Európskej únií sa nachádza viac ako 80 000 miest a obcí, […]

Európska zelená dohoda

Európska zelená dohoda   Budúcnosť Európy závisí od zdravej planéty. Krajiny EÚ sa zaviazali dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, a splniť tak svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody. Európska zelená dohoda je balík politických iniciatív, ktorého účelom je nasmerovať EÚ na cestu zelenej transformácie s konečným cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Podporuje transformáciu EÚ […]

Online podujatie: Aktuálna finančná podpora pre MSP a región Gemer

Online podujatie: Aktuálna finančná podpora pre MSP a región Gemer   Kedy: 22. február 2023 (streda) o 16:00 do 17:00  Kde: prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams Link pre pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA5ZWVlYzEtM2E2ZC00ZDM2LTg2ZTktYWE5ZDg4ZWRiZTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5b68cf2-035b-428d-87f6-f7384161306d%22%2c%22Oid%22%3a%22cb745c67-85c0-475f-81df-14d013bf458e%22%7d  Kontaktná osoba: sekretariat@rpicrv.sk      Pozývame Vás na online podujatie s názvom: Aktuálna finančná podpora pre MSP a región Gemer. V rámci podujatia Vám od prezentujeme možnosti financovania, či už vo […]

Prečo je dôležité podnikať udržateľne?

Prečo je dôležité podnikať udržateľne? Udržateľnosť je pre mnohých ľudí čoraz dôležitejšou témou, najmä vo svete podnikania. Klimatické zmeny naďalej ovplyvňujú naše životy, ako aj osudy všetkých ostatných druhov na celej planéte. Udržateľnejšie podnikanie sa začína uvedomením si tohto problému a pochopením, aké dôležité je vykonať zmeny – pre podnik aj pre planétu. Práve preto […]

Podpora podnikateľov v čase energetickej krízy.

Podpora podnikateľov v čase energetickej krízy. „Vedeli ste, že ako podnikateľ máte možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc v čase krízy?“ Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu inovujme.sk vyhlásila novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0.     Jedná sa o finančnú pomoc vo výške od 2 000 € do 15 000 €. SIEA preplatí 85 % celkových výdavkov […]

POČULI STE UŽ O SKRATKE ESG? ČO TO ZNAMENÁ PRE PODNIKATEĽA?

POČULI STE UŽ O SKRATKE ESG? ČO TO ZNAMENÁ PRE PODNIKATEĽA? Klimatická kríza, ako akútny problém dneška sa začína naplno prejavovať, a to nie len vo zmenách v životnom prostredí, ale taktiež v procese kreovania politík, zákonov a opatrení. Jedným z týchto „opatrení“ je aj zavedenie kritérií ESG, ktoré vyjadrujú prestíž a celkovú životaschopnosť podnikateľa. Za zmienku stojí aj fakt, že […]

NAČO BY SOM SA MAL/MALA ZAMERAŤ PRI TRANSFORMÁCIÍ SVOJHO PODNIKANIA NA UDRŽATELNEJŠIE?

NAČO BY SOM SA MAL/MALA ZAMERAŤ PRI TRANSFORMÁCIÍ SVOJHO PODNIKANIA NA UDRŽATELNEJŠIE?   Ako sa hovorí „so zmenou prichádza príležitosť“. Keďže sa svet mení, chápeme, že podnikatelia čelia novým výzvam, ako je transformácia podnikania na udržateľnejšie a zelenšie. Jednou z našich priorít je podpora našich podnikateľov v pochopení a konaní pri prechode na zníženie emisií a pomáhať im pri dosahovaní […]

Projekt s názvom Zelený akčný plán pre cezhraničných malých a stredných podnikateľov začína!

Projekt s názvom Zelený akčný plán pre cezhraničných malých a stredných podnikateľov začína!   Dňa 1. mája 2022 sa začal projekt so skratkou GAPSME v rámci výzvy s názvom Sociálne hospodárstvo a miestne zelené dohody podporujúce MSP, aby sa stali odolnejšími (ID: SMP-COSME-2021-RESILIENCE). GAPSME sa stalo jedným z 8 projektov, ktoré sa budú implementovať ako Local Grean […]